Key Features

  • Tải trọng điểm đơn rất thấp từ 300g đến 20,000g
  • Thiết kế mỏng và nhỏ gọn
  • Tuổi thọ cao
  • Được cấu tạo từ nhôm cao cấp
  • Độ chính xác cao ± 0,10%
  • Bảo vệ môi trường theo chuẩn IP67

Ứng dụng

Kiểm tra và đo lường chung và giám sát và kiểm soát máy móc. Lý tưởng cho quy mô nhỏ, máy móc đóng gói và lắp ráp hoặc thiết bị kiểm tra cuối dòng.