Nhiều sản phẩm của chúng tôi phù hợp để sử dụng trong môi trường nguy hiểm và có nguy cơ cháy nổ. Chúng được kiểm tra và chứng nhận độc lập theo tiêu chuẩn ATEX, là thiết bị được sử dụng trong môi trường có khả năng gây cháy nổ. Chúng được ký hiệu bằng biểu tượng “EX”. Đối với thị trường Bắc Mỹ, chúng tôi cũng cung cấp chứng nhận FM trên nhiều loại cảm ứng lực của chúng tôi.

Những sản phẩm này phù hợp cho môi trường làm việc hoặc môi trường công nghiệp có khả năng gây nổ khí quyển như hệ thống nạp ga container, các nhà máy hóa chất và các vận hành xử lý thuốc súng

Thông tin bổ sung về các sản phẩm này và hướng dẫn sử dụng được cập nhật trên các trang sản phẩm có liên quan. (Có thể tải xuống ATEX Manual và chứng chỉ FM).

Để biết thêm thông tin về việc đặt hàng cảm ứng lực sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.