Nếu ứng dụng đo trọng lượng hoặc kiểm tra và đo lường đòi hỏi một cảm ứng lực kích thước nhỏ thì Flintec có thể hỗ trợ. Chúng tôi đã thiết kế và sản xuất nhiều loại cảm biến có thể được sử dụng cho các ứng dụng mà có kích thước, chiều cao, chiều rộng hoặc đường kính hạn chế.

Nếu phạm vi tiêu chuẩn của các cảm ứng lực dạng nhỏ chưa phù hợp với nhu cầu của bạn, thì các kỹ sư của chúng tôi có thể hỗ trợ. Chúng tôi hiểu sự phức tạp của đo trọng lượng hoặc lực khi không gian vượt quá mức quy định. Đội ngũ chuyên gia dự án của chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng để phát triển giải pháp cần thiết nhằm đáp ứng các đòi hỏi ứng dụng khác nhau.

Chúng tôi đã làm việc với một số công ty nổi tiếng toàn cầu để phát triển cảm biến nhỏ và rắn chắc cho các ứng dụng khác nhau. Chúng tôi hiện đang sản xuất và cung cấp một loạt các sản phẩm tùy chỉnh cho các công ty mỗi năm.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm hoặc thảo luận về yêu cầu ứng dụng của bạn với một trong những chuyên gia cảm ứng lực dạng nhỏ của chúng tôi.