Các tính năng chính

 • Một dãy các tải trọng từ ​​500kg đến 50T
 • Có cấu tạo bằng thép không gỉ, được hàn kín theo tiêu chuẩn IP68 / IP69K
 • Thiết kế nhỏ gọn và cấu hình thấp Phê duyệt
 • OIML cho C3 và C4
 • Phê duyệt NTEP cho cấp chính xác III 5,000 và cấp chính xác III L 10,000
 • Phê duyệt ATEX
 • Phê duyệt FM
 • Bề mặt được đánh bóng điện hợp vệ sinh

  Các ứng dụng

  Ứng dụng trong lĩnh vực Tự động hóa và Kiểm soát & Cân Quy trình.