Flintec cung cấp cho khách hàng một loạt các loại cảm biến, được thiết kế để sử dụng trong nhiều ứng dụng. Sản phẩm của chúng tôi có một loạt các kích cỡ và cấu hình khác nhau.

Nếu một trong những cảm ứng lực dạng phẳng hoặc mỏng tiêu chuẩn của chúng tôi không phù hợp với yêu cầu của bạn, thì nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể tư vấn. Chúng tôi thường xuyên sản xuất các cảm biến tùy chỉnh theo yêu cầu riêng biệt của các khách hàng. Các chuyên gia của chúng tôi về cảm ứng lực kết hợp với nhóm các chuyên gia thiết bị điện tử và phần mềm có thể thiết kế và sản xuất ra một hệ thống cân hoàn chỉnh.

Việc sử dụng một cảm ứng lực dạng mỏng đang trở nên phổ biến hơn khi đội ngũ kỹ sư tiếp tục đổi mới và sản xuất các hệ thống cân nhỏ gọn. Các dòng cảm ứng lực dạng phẳng của chúng tôi đã được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng có chiều cao giới hạn.

Xem cảm biến dạng mỏng và phẳng của chúng tôi dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn thêm.