Cảm ứng lực dạng thanh Planar PBW là cảm ứng lực được chứng nhận OIML cho việc sử dụng thiết bị cân dòng phổ thông. Cảm ứng lực dạng thanh Planar được thiết kế để thay thế cho cảm ứng lực single point - vì mỗi ứng dụng cần 3 đến 4 cảm ứng lực. Có cấu tạo từ nhôm và hàn kín. PB có phạm vi tải trọng rộng từ 5,7kg đến 109kg.

Các tính năng chính

  • Dòng phổ thông
  • Phạm vi tải trọng rộng
  • 1000Ω strain gauge bridge cho thiết bị sử dụng pin
  • Cấu trúc nhôm
  • Hàn kín
  • Độ chính xác cao

Các ứng dụng

Cân bán lẻ, cân bàn, thiết bị y tế, các ứng dụng kiểm tra và đo đạc.