Là một cảm ứng lực dạng kéo và nén có tải thọng thấp, được hàn kín và cấu tạo từ thép không gỉ. UB6 được ứng dụng vào môt trường không gian bị giới hạn và sự mạnh mẽ được được ưu tiên. Có phạm vi tải trọng từ 100k đến 500kg, nó đặc biệt thích hợp cho ứng dụng trong nhà máy chế biến. Có chứng chỉ OIML và NTEP cho cân theo quy chuẩn thương mại.

Các tính năng chính

  • Cấu trúc thép không gỉ
  • Hàn kín
  • Phạm vi tải trọng hẹp
  • Chịu tải áp lực và nén
  • Độ chính xác cao

Các ứng dụng

Bồn treo và phễu, cân treo.