Alla Flintecs lastceller och kraftgivare tillverkas med trådtöjningsgivare, en väl utprovad och testad teknik som används för att mäta vikt och kraft. För att säkerställa att våra trådtöjningsgivare håller mycket hög precision och tillförlitlighet har Flintec en egen production av trådtöjningsgivare som täcker hela programmet av lastceller och kraftgivare. Flintec producerar mer än 5 miljoner trådtöjningsgivare per år.

Vad är en trådtöjningsgivare?

En trådtöjningsgivare är en resistiv metallfolie ( limmad på en givarkropp) vars motstånd förändras när den töjs. Töjningen uppstår när givarkroppen belastas med en vikt eller kraft. Våra lastceller och kraftgivare använder vanligen fyra trådtöjningsgivare monterade i en Wheatstone brygga. Wheatstonebryggan är mycket känslig och ger en utsignal i x millivolt per matad Volt till Wheatstonebryggan.

Våra trådtöjningsgivare av konstan folie monteras på lastcellen med med lim och ansluts sedan i en Wheatstone brygga tillsammans med ett arrangemang för att kompensera utsignalen mot temperaturrändringar i givarkroppen. Vanligtvis använder vi 1000Ω trådtöjningsgivare för att få låg energiförbrukning vilket blir idealiskt för batteridrivna system.

Varför inte köpa en Flintec trådtöjningsgivare

Nyckelkomponenten i alla våra lastceller är en trådtöjningsgivare producerad av Flintec. Vi har många års erfarenhet av att utveckla mycket exakta och pålitliga trådtöjningsgivare. Det är en viktig del i vår förmåga att producera lastceller med full kontroll och kvalitet I alla delar från givarkropp och trådtöjnigsgivare till färdig kalibrerad lastcell.

Vi har utvecklat unika metoder att limma och försegla en trådtöjningsgivare på våra lastceller. För riktigt tuffa miljöer erbjuder vi olika hermetiskt förseglade lastcellsalternativ.

Trådtöjningsgivare

En trådtöjningsgivare kan tillverkas i en mängd olika utseenden för mätning av kompression, töjning, skjuvning eller eller dubbelriktade krafter.

Vår extensometer XT50, används för att mäta töjningen i strukturer i sådana applikationer som inbyggd vägning, stabilitetskontroll av fordon och överbelastningssystem för hissar.

Vår möjlighet att designa och tillverka ett brett sortiment av trådtöjningsgivare gör att vi kan producera en brett sortiment att olika lastceller och kraftgivare klarar de allra mest krävande mätsituationerna.

Monteringsservice trådtöjningsgivare

Vår långa erfarenhet av att producer och använda trådtöjningsgivare innebär att vi kan montera trådtöjningsgivare på olika typer av material. Vi kan hjälpa kunder som behöver tjänsten att montera trådtöjningsgivare på föremål av varierande form och storlek i material som aluminium, stål och rostfritt stål.